Category Archives: Pomoc

Konfiguracja poczty Microsoft Outlook

Jak poprawnie skonfigurować konto pocztowe używając znanych portów POP3 i SMTP? Każde konto pocztowe wymaga skonfigurowania w sposób aby umożliwić każdemu indywidualnemu użytkownikowi bez problemowe działanie. Jednakże zdąża się, że nieraz występuje problem z odebraniem lub z wysłaniem poczty. Pierwszym sprawdzonym rozwiązaniem jest sprawdzenie czy porty, z których korzystamy są poprawnie skonfigurowane lub jeśli zakładamy…
Więcej/Read more

Konfiguracja poczty iPhone

Wybieranie konta Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Poczta, kontakty, inne. Następnie stuknij opcję Dodaj konto. Jeśli widzisz swojego dostawcę usługi poczty e-mail, stuknij go, aby automatycznie dodać konto. Jeśli nie widzisz swojego dostawcy usługi poczty e-mail, stuknij opcję Inne, aby dodać go do konta ręcznie. Automatyczne dodawanie konta Po wybraniu dostawcy usługi poczty e-mail, wykonaj…
Więcej/Read more

Konfiguracja poczty Thunderbird

Thunderbird w wielu przypadkach umożliwia automatyczną konfigurację konta pocztowego. W tym artykule opisano podstawowe ustawienia potrzebne do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail oraz jak dodać konto pocztowe na opisanym programie. Aby ręcznie skonfigurować konto, musisz mieć dane, które powinien podać ci dostawca usług pocztowych. Informacje dotyczące ustawień kont pocztowych niektórych dostawców usług internetowych znajdziesz na…
Więcej/Read more

Co to jest Domena i jakie są rodzaje?

Domena internetowa – ciąg nazw systemu Domain Name System (DNS) wykorzystywany w Internecie, składający się z wyrazów umieszczonych w pewnym poddrzewie struktury DNS czyli zakończonych stałym sufiksem np. -.pl, -.com. Domena internetowa składa się z dwóch części - nazwy głównej oraz końcówki - rozszerzenia. Nazwę główną bardzo często tworzy nazwa firmy/organizacji/akcji jej skrót, bądź nazwa…
Więcej/Read more